Mine værktøjer
Du er her: Forside

Skibladner II - FDF Københavns søkreds

FDF Københavns Søkreds handler om godt sømandskab, og livet på det åbne hav. Vores omdrejningspunkt er træskibet Skibladner II, som kredsen har drevet siden 1962, der med sine over 100 år er en del af vores fælles kulturarv. Kredsen kan findes på Asiatisk Plads på Christianshavn.

 

Hvor andre FDF kredse har en hytte eller lejrplads, er det i søkredsen skibet der er omdrejningspunktet for vores aktiviteter. Vores hovedformål er at komme ud og sejle opleve livet på det åbne hav, mærke suset i maven når sejlende skal sættes og at få et godt kammeratskab.

 

Derudover beskæftiger vi os med alle de aktiviteter en sømand/kvinde skal kunne for at sejle et skib. Bl.a. navigation, torværksarbejde, madlavning, vedligeholdelse af skibet, førstehjælp samt sang og musik. Alt sammen foregår ombord på Skibladner II hvor man på meget lidt plads skal få en hverdag og et fællesskab til at fungere, uden tvivl en oplevelse værd at prøve.

 

Med Skibladner II sejles der langt flere togter end vores egne unger kan fylde ud, se togtplanen. Derfor fungerer skibet også som et aktivitetstilbud til alle landets øvrige FDF kredse. Der sejles også med div. andre ungdomstilbud fra lokalområdet for at vække interesse for søkredsens arbejde.

 

Skibladner II 2008

 

 

Handlinger tilknyttet webside